GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

CRM contract
Commercial Real Estate

Digitaal contractbeheer met CRM Contract

Met CRM Contract krijgt u nog meer grip op de invoer van huuropzeggingen en nieuwe huurovereenkomsten in REMS. Aan de hand van een slimme invoerwizard en een workflow kunt u, na ontvangst van een huuropzegging of bij de invoer van een huurovereenkomst, het mutatieproces stap voor stap doorlopen.

De contractmutaties worden op basis van het 4-ogenprincipe ingevoerd, gecontroleerd en gefiatteerd. Van dit gehele proces is een mutatierapport beschikbaar met de gehele workflowhistorie. Op deze manier kunt u de datakwaliteit van uw contractmutaties waarborgen en met één druk op de knop uw mutatieproces inzichtelijk maken.

In combinatie met Fox Document en ValidSign heeft u de mogelijkheid om de huurovereenkomsten op te maken, te verzenden en digitaal te (laten) ondertekenen, hetgeen een tijd- en kostenbesparende aanvulling is op uw processen.

to top