Cookies

Privacy

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze organisatie en haar producten en diensten. De verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is Aareon Nederland B.V., Cornelis Houtmanstraat 36, 7825 VG Emmen, e-mail: info@aareon.nl.

Uw privacy-instellingen wijzigen:

De bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw gevoel van veiligheid bij het bezoeken van onze website is een belangrijke zorg voor ons. Wij verwerken de persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG).

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarop deze gegevensbeschermingsverklaring geen betrekking heeft. Ondanks de grootste zorgvuldigheid bij de selectie van links naar andere aanbieders, kunnen wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud en gegevensbeveiliging van de websites van deze aanbieders.

I. Beveiliging

Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de door u aan Aareon verstrekte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen. Vertrouwelijke persoonsgegevens die via het internet worden verzonden, worden ook door encryptie beschermd.

Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van gegevens.

II. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de beheerder van een website op uw computer wordt opgeslagen. Cookies worden voornamelijk gebruikt om uw bezoek aan de website gemakkelijker, veiliger en sneller te laten verlopen.

Wij gebruiken cookies om extra functies aan te bieden die het gebruikscomfort van onze websites verbeteren, om een foutloos registratieproces te garanderen of om informatie over het gebruik van onze websites te verkrijgen en zo het ontwerp van onze websites beter af te stemmen op onze klanten: technisch noodzakelijke cookies (bijv. voor klantenlogin) worden volgens de geldende wetgeving ongevraagd geplaatst, andere cookies (bijv. voor tracking ) worden alleen geplaatst met uw toestemming. Daarbij wordt informatie over uw gebruik van onze website gedurende een beperkte periode in bestanden op uw computer opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website wordt de opgeslagen informatie opnieuw uitgelezen, waardoor u bijvoorbeeld niet opnieuw gegevens hoeft in te voeren.

U hebt de mogelijkheid om cookies in uw browser te wissen en uw browserinstellingen zo te wijzigen dat cookies zo nodig worden geblokkeerd of alleen worden toegestaan na individuele goedkeuring. Als u het opslaan van cookies blokkeert, kunt u deze of een andere website mogelijk niet in volle omvang gebruiken.

III. Verwerking van gegevens bij bezoek aan onze websites

(1) Wanneer u onze webpagina's bezoekt, slaan onze webservers standaard de volgende zogenaamde serverlogbestanden op: het IP-adres van uw pc en de datum en tijd van uw aanvraag, het type internetbrowser en het besturingssysteem van uw pc, evenals de pagina van waaruit u ons bezoekt. Dit is noodzakelijk om u een technisch betrouwbare werking te kunnen garanderen. Een verdere persoonlijke referentie op basis van deze gegevens is niet vastgesteld en is ook niet de bedoeling. Bij onrechtmatig gebruik behouden wij ons het recht voor de gegevens te controleren met het oog op gerechtelijke vervolging.

(2) Op onze websites gebruiken we Matomo zonder cookies. Een evaluatie van gebruikersgedrag (tracking) vindt niet plaats. Dit is open-source analysesoftware ten behoeve van statistische evaluatie van de bezoekerstoegang. Het doorgegeven IP-adres wordt direct na de statistische verzameling van plaats en land en voordat het wordt opgeslagen, geanonimiseerd. De informatie die over het gebruik van deze website wordt gegenereerd, wordt uitsluitend op de eigen servers van Aareon opgeslagen.

(3) Op onze websites gebruiken wij Vimeo om video's weer te geven, die u zelf bovenaan deze pagina kunt in- of uitschakelen door te klikken op de knop "Privacy-instellingen voor cookies en tracering bewerken ". Voor de hosting van de video's maken wij gebruik van de dienst van Vimeo, een externe provider (Vimeo Inc., USA). Om technische redenen worden bij de integratie van Vimeo-video's de servers van Vimeo aangesproken. Voor het opvragen en doorsturen van de video worden uw IP-adres, gegevens van uw browser of uw eindapparaat aan de Vimeo-server (VS) doorgegeven en informatie over welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Voor het gebruik van gegevens van uw browser of eindapparaat in verband met het afspelen van een video verwijzen wij naar de informatie over gegevensbescherming van de aanbieder. Meer informatie over de gegevensverwerking en opmerkingen over de gegevensbescherming door Vimeo vindt u op https://vimeo.com/privacy.

(4) Op onze websites gebruiken wij Adobe voor weergave van ons magazine Insight, hetgeen u zelf bovenaan deze pagina kunt in- of uitschakelen door te klikken op de knop "Privacy-instellingen voor cookies en tracering bewerken ". Voor het tonen van ons magazine Insight maken wij gebruik van de dienst van Adobe, een externe provider (Adobe USA). Om technische redenen worden bij het tonen van het magazine de servers van Adobe aangesproken. Voor het opvragen van het magazine worden uw IP-adres, gegevens van uw browser of uw eindapparaat aan de Adobe-server (VS) doorgegeven en informatie over welke van onze internetpagina's u hebt bezocht. Voor het gebruik van gegevens van uw browser of eindapparaat in verband met het doorlezen van het magazine verwijzen wij naar de informatie over gegevensbescherming van de aanbieder. Meer informatie over de gegevensverwerking en opmerkingen over de gegevensbescherming door Adobe vindt u op https://www.adobe.com/nl/privacy/privacy-contact.html.

(5) Op onze websites gebruiken we LinkedIn Insight tags van LinkedIn Ireland Unlimited Company voor onze advertentiecampagnes op LinkedIn, die u zelf kunt aan- of uitzetten door te klikken op de knop "Privacyinstellingen voor cookies en tracking bewerken" bovenaan deze pagina. Ons doel is om het kwantitatieve succes van onze LinkedIn advertenties (clicks) te meten, d.w.z. hoeveel gebruikers op onze advertenties klikken om op onze site te komen en hoeveel mensen daar ook daadwerkelijk terechtkomen. De volgende informatie wordt naar LinkedIn gestuurd: URL, referrer URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen (user agent) en timestamp. Deze gegevens worden versleuteld, de IP-adressen worden binnen 7 dagen verkort of gehasht en de gegevens worden binnen 180 dagen verwijderd. LinkedIn deelt geen persoonlijk identificeerbare informatie met ons, maar verstrekt alleen rapporten over de doelgroep van de website en de prestaties van advertenties.

(6) Op onze websites gebruiken we HubSpot voor bezoekersanalyses, hetgeen u zelf bovenaan deze pagina kunt in- of uitschakelen via de knop ""Privacy-instellingen voor cookies en tracering bewerken". HubSpot is een bedrijf in de VS met een vestiging in Duitsland. Met bezoekersanalyse wordt informatie verkregen over het gedrag van bezoekers (tracking) op de website om hun gebruikerservaring te verbeteren. HubSpot maakt gebruik van cookies. De verzamelde informatie omvat het IP-adres, de geografische locatie, het type browser, de duur van het bezoek en de bekeken pagina's.

Daarnaast worden HubSpot-functies gebruikt voor het downloaden van marketingdocumenten (zoals whitepapers), contactformulieren en nieuwsbrieven. De functies kunnen onafhankelijk worden gebruikt door uw e-mailadres en andere gegevens in te voeren. De gegevens worden verwerkt voor de betreffende functie. Bij het abonneren op nieuwsbrieven worden het e-mailadres, de naam, de datum en tijd van registratie en de datum en tijd van de bevestigingsmail (double opt-in-procedure) opgeslagen voor verzending en verificatie. U kunt de ontvangst van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken.

De door HubSpot verzamelde gegevens worden opgeslagen op servers van serviceproviders van HubSpot (Amazon AWS en Google Cloud met datacenters in Duitsland). Een buitenlandse overdracht van persoonlijke gegevens naar de VS en bijvoorbeeld voor wereldwijde ondersteuning is beveiligd door de standaard gegevensbeschermingsclausules van de EU. Door de functie te activeren, gaat u akkoord met het gebruik ervan in overeenstemming met de hierboven genoemde voorwaarden.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van HubSpot: https://legal.hubspot.com/privacy-policy en over hun cookies in de HubSpot kennisbank: https://legal.hubspot.com/cookie-policy.

(7) Andere persoonlijke gegevens worden niet verzameld wanneer u onze websites bezoekt, tenzij u vrijwillig informatie verstrekt, bijv. uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, in het kader van registratie, aanvraag van bepaalde diensten, voor een enquête of ontvangst van bedrijfs- en productgerelateerde informatie, deelname aan een wedstrijd of om een contract uit te voeren. De persoonlijke gegevens die u vrijwillig verstrekt, worden opgeslagen en gebruikt voor de doeleinden die in elk afzonderlijk geval worden aangegeven.

IV. Rechtmatigheid van de verwerking, ontvanger, bewaartermijn

Soort cookieRechtmatigheid van de verwerkingOntvangerBewaartermijnCookie naam
Serverlogbestanden met IP-adres Rechtmatig belang uit hoofde van Art. 6 Para. 1 f) GDPR voor het betrouwbaar functioneren van de websites Medewerkers van Nederland B.V. en gelieerde vennootschappen60 dagen-
Blijvende cookie voor cookiegebruikToestemming krachtens Art. 6 para. 1 a) GDPR Medewerkers van Nederland B.V. en gelieerde vennootschappen1 jaaraccept_cookiewall
Blijvende cookie voor LinkedIn-gebruik (van Aareon)Toestemming krachtens Art. 6 para. 1 a) GDPR Medewerkers van Nederland B.V. en gelieerde vennootschappen1 jaaraccept_linkedin
Blijvende cookie voor Adobe-gebruik (van Aareon voor Adobe-pagina's)Toestemming krachtens Art. 6 para. 1 a) GDPR Medewerkers van Aareon Nederland B.V. en gelieerde vennootschappen. Doorgifte van het IP-adres aan de servers van Adobe (VS)1 jaaraccept_adobe
Blijvende cookie voor Vimeo-gebruik (van Aareon voor Vimeo-video's)Toestemming krachtens Art. 6 para. 1 a) GDPR Medewerkers van Aareon Nederland B.V. en gelieerde vennootschappen. Doorgifte van het IP-adres aan de servers van Vimeo (VS)1 jaaraccept_vimeo
Blijvende cookie voor Hubspot-gebruik Toestemming krachtens Art. 6 para. 1 a) GDPR Medewerkers van Aareon Nederland B.V. en gelieerde vennootschappen. Doorgifte van het IP-adres aan de servers van Hubspot(VS)1 jaaraccept_hubspot
Sessie-cookie(s) voor login extranet van AareonToestemming krachtens Art. 6 para. 1 a) GDPR Medewerkers van Aareon Nederland B.V. en gelieerde vennootschappen. browser-sessieCMS_SESSION_ID
Blijvende cookie(s) voor login extranet van AareonToestemming krachtens Art. 6 para. 1 a) GDPR Medewerkers van Aareon Nederland B.V. en gelieerde vennootschappen. 1 jaarAareonID.NL
Vrijwillig verstrekte gegevensToestemming krachtens Art. 6 para. 1 a) GDPRMedewerkers van Nederland B.V. en gelieerde vennootschappen en haar subverwerkersWettelijke bewaartermijnen, Art. 6 para. 1 b) GDPR, maar korter voor competities of enquêtes (na afloop) en sollicitaties (6 maanden)-

V. Rechten van de betrokkenen

Op verzoek delen wij u schriftelijk mee, in overeenstemming met het toepasselijke recht, of en welke persoonsgegevens over uw persoon door ons worden opgeslagen. U hebt ook recht op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, herroeping of bezwaar voor de toekomst en overdraagbaarheid van gegevens. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

VI. Nadere informatie voor de betrokkenen (downloads)

Informatie over gegevensbescherming

Klanten en hun werknemers

Downloads

VII. Functionaris voor de gegevensbescherming

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften heeft Aareon een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich rechtstreeks tot hem wenden.

Katharina Haandrikman
Data Protection Coordinator
c/o Aareon Nederland B.V.
Cornelis Houtmanstraat 36
7825 VG Emmen, Nederland

of E-mail: privacy@aareon.nl  

to top