GEBRUIK VAN COOKIES & TRACKING

Cookies hebben we nodig om onze website voor u te optimaliseren.

Technische cookies

Technische cookies zijn essentieel om het websitebezoek modern en veilig te laten verlopen en om geïntegreerde diensten zoals klantenlogin en trainingsregistraties goed te laten functioneren. Daarom kunt u technische cookies niet deactiveren.

Cookies & tracking

Verschillende online diensten van derden helpen ons de website te verrijken met extra functies en het online aanbod te verbeteren met verzamelde statistische gegevens over bezoeken aan de website en gegevens over gebruikersgedrag (tracking). Daarom zouden wij het op prijs stellen als u de bijbehorende cookies en tracking accepteert.

settings
linkedin
adobe

vimeo

Gedetailleerde informatie over cookies en tracking

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Privacy, waar u cookies en tracking kunt in- of uitschakelen onder privacy-instellingen.

support
Servicedesk

Support

Waarvoor kunt u een beroep doen op onze servicedesk?

Wanneer de implementatie van onze oplossingen is afgerond, kunt u voor vragen en issues terecht bij de servicedesk van Aareon. Hieronder leggen wij u graag in het kort uit waarvoor u een beroep op ons kunt doen.

Dienstverlening door onze servicedesk

De servicedesk van Aareon herstelt programmafouten, verhelpt verstoringen en beantwoordt vragen. Wij noemen dit onze basisdienstverlening. In principe verrichten wij geen werkzaamheden die u ook zelf zou kunnen uitvoeren. Aareon biedt hiervoor wel aanvullende betaalde diensten aan. Om een beeld te geven van onze basisdienstverlening, geven we hieronder een korte omschrijving.

Basisdienstverlening Aareon-servicedesk

1. Het verhelpen van verstoringen

Verstoringen in de programmatuur, waaraan geen programmafout ten grondslag ligt, worden door de servicedesk geanalyseerd, waarna wij aangeven hoe de verstoring te verhelpen is. U kunt hierbij denken aan:

Het aanpassen van de inrichting/configuratie valt overigens niet onder de basisdienstverlening. Hiervoor bieden wij onze aanvullende diensten aan.

2. Het herstellen van programmafouten

De servicedesk zorgt voor het herstellen van programmafouten. De prioritering hiervan is een afgeleide van de impact en urgentie die bij een melding vastliggen. De prioriteit leidt automatisch tot een uiterste oplosdatum.

Onder een programmafout verstaan wij het volgende:

De volgende situaties vallen bijvoorbeeld niet in de categorie programmafout. Wij noemen dit dan ook wensen.

Voor deze wensen kunt u een verzoek indienen. Een dergelijk PR (Product Request) kunnen onze ontwikkelaars – indien dit binnen onze oplossing past – tegen betaling voor u verzorgen.

3. Het beantwoorden van algemene vragen

Wij proberen u zoveel mogelijk informatie aan te reiken via de help-functie in onze software en via onze handleidingen. Komt u er toch niet uit, dan helpen wij u graag verder. Onze voorkeur gaat er naar uit dat u uw melding registreert in ons meldingensysteem Valuemation of mailt naar servicedesk-nl@aareon.com.

Vragen die wij voor u kunnen beantwoorden, zijn bijvoorbeeld:

Aanvullende diensten Aareon-servicedesk

Specifieke vragen, met name die waar het gaat om het bieden van hulp bij de inrichting of het uitvoeren van werkzaamheden, vallen onder de aanvullende betaalde diensten van Aareon. U sluit hiervoor een Serviceovereenkomst af. Per verzoek beoordelen we of dan de servicedesk de werkzaamheden kan uitvoeren of dat een software-/technisch consultant dit kan doen.

U kunt hierbij denken aan:

Serviceovereenkomst

Met onze Serviceovereenkomst bieden wij u de mogelijkheid om ondersteuning door de servicedesk of een consultant eenvoudig en flexibel te regelen. De overeenkomst is bedoeld voor ondersteuning die niet onder de basisdienstverlening valt en voor incidentele, kortdurende ondersteuning door een consultant (zoals ad-hoc telefonisch advies of het aanpassen van een brief lay-out). Het gaat om werkzaamheden die maximaal 2 uur in beslag nemen. Voorwaarde is dat hiervoor een ticket in Valuemation aanwezig is. U kunt een Serviceovereenkomst afsluiten voor ondersteuning door onze servicedesk, consultants en/of technisch consultants.

Als u een Serviceovereenkomst afsluit, biedt u dit de volgende voordelen:

Het is voor u van belang om te weten dat deze kortdurende ondersteuning op regiebasis niet via een consultancy-aanvraag op het extranet kan worden aangevraagd. Als u geen Serviceovereenkomst heeft, zal de kortdurende ondersteuning als remote consultancy worden aangenomen en gefactureerd.

Voor werkzaamheden die meer dan 2 uur in beslag nemen, vult u op de reguliere manier het consultancyaanvraagformulier in. Deze vallen dus niet onder de Serviceovereenkomst.

Wilt u een Serviceovereenkomst afsluiten? Neem dan contact op met uw accountmanager of vul het onderstaande formulier in.

to top